Cengiz Holding yönetiminin bütün süreçlerinde çevre duyarlılığı ve çalışanların sağlık ve emniyeti temel öncelik oluşturmaktadır. Bu yöndeki hedeflerimiz çevre ve insan sağlığına zarar gelmemesi adına risk ve fırsatları değerlendirerek yönetim sistemlerimizin sürekli gelişimini sağlamaktır.

 

Bu hedeflere ulaşmak için aşağıd​aki gereklilikleri gerçekleştirmeyi taahhüt ederiz,

  • Çevre ve insan sağlığına gelebilecek tehlikeleri daima önceden belirleyip gerekli önlemleri almak,
  • Doğal kaynakları ve enerji kaynaklarını ekonomik ve verimli bir şekilde kullanmak,
  • Yönetim sistemlerinin performansını verimli şekilde arttırmak için gerekli kaynakları temin etmek,
  • Faaliyetlerimizin insan ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini minimize etmek,
  • Sağlık ve çevrenin korunması konularında iş ortaklarımız, müşterilerimiz, alt yüklenicilerimiz ve tedarikçilerimiz dahil tüm personelimizi bilinçlendirmek,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre faaliyetlerinde çalışanların katılımlarını en üst düzeyde tutarak iş birliği ve farkındalığı arttırmak,
  • Yürürlükteki ulusal ve uluslararası yasal mevzuatlar ile diğer gerekliliklere ve üyesi olduğumuz kuruluşların üyelik koşullarına uymak,
  • Gerçekleşen kaza ve olayların tekrarlanmasını önlemek adına sürekli iyileştirme yapmak,
  • Politikamızı sürekli ilgili taraflar için ulaşılabilir kılmak. 

Cengiz Holding’in tüm personeli insan ve çevre sağlığının korunmasından sorumludur. Şantiyeler, tesisler ve şirket merkezinde yöneticiler, bu politikayı ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini göz önünde bulundurarak tüm çalışanlara benimsetmek ve uygulatmakla yükümlüdürler.